KISS ON THE LIPS

Melody Day (멜로디데이)

2017-02-15韓語歌曲,流行樂

  • 歌曲數:6
  • 整張購買:$114
  • 單曲購買:$19

專輯介紹

目前暫無資料

完整曲目

曲目 排行 歌曲名稱 歌曲長度 試聽 歌詞 購買 分享歌曲
1 1 KISS ON THE LIPSHot 03:08
6 2 YOU SEEM BUSYHot 03:59
3 3 AN ORDINARY MELODYHot 03:28
2 4 MIX & MATCH 03:20
5 5 GIFT 04:26
4 6 LIKE U 03:15
Hami+音樂 升級提供 320 Kbps 高音質歌曲歡迎選購下載 < 了解更多 >

推薦情報